Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I. RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului PO DCA 40713 “Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA” prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative, servicii de proiectare site-uri WWW.
Procedura aplicată este procedura de achiziție directă, conform OUG 34/2006 și al Ordinului MAEUR nr. 1050 din 29.10.2012, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.

Data limită pentru primirea ofertelor de preţ este 02.04.2013, ora 13:00, la adresa str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti.

Caietul de sarcini și informaţii suplimentare se pot obține la telefon 0727 736 572, zilnic, între orele 11-17, e-mail: irina@mma.ro, persoană de contact Irina Zamfirescu.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0