Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I. RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului PO DCA 40713 “Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA” prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, servicii comunicare, informare și promovare proiect (servicii de publicare anunt lansare / încheiere proiect).

Specificații anunț:
- categorie anunț: lansare proiect
- frecvență publicare: de două ori – o apariție în data de 5 februarie 2013 / o altă apariție în luna decembrie 2013.
- format anunț: full text
- întindere anunț: 600 cuvinte, 4303 semne cu spațiu

Procedura aplicată este procedura de achiziție directă, conform OUG 34/2006, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.
Data limită pentru primirea ofertelor de preţ este 04.02.2013, ora 12.00 la adresa str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti sau pe e-mail: irina@mma.ro
Caietul de sarcini și informaţii suplimentare se pot obține la telefon 0727 736 572, zilnic, între orele 11-17, e-mail: irina@mma.ro, persoană de contact Irina Zamfirescu.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0