Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I. RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului PO DCA 40713 “Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA” prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, servicii de audit.
Procedura aplicată este procedura de achizitie directa, conform OUG 34/2006, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.
Data limită pentru primirea ofertelor de preţ este 02.04.2013, ora 13:00, la adresa str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti.
Caietul de sarcini si informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0727 736 572, zilnic, între orele 11-17, e-mail: irina@mma.ro, persoană de contact Irina Zamfirescu.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0