INFORMATII DESPRE PROCEDURA


In atentia ofertantilor,


Referitor la procedura de achizitie deschisa in data de 10.04.2013 conform careia Asociatia „Agentia de Monitorizare a Presei” (AMP) deschide procedura de achizitie publica de Servicii de prestare de cursuri de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria manager proiect, cod nomenclator / cod COR 241919, pentru 40 persoane, in conditiile legii organizate in Municipiul Bucuresti; conform anuntului disponibil la adresa www.activewatch.ro, sectiunea Achizitii Publice, pentru a veni in sprijinul potentialilor ofertanti AMP face precizari suplimentare.

Astfel, subscrisa Asociaţia Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Bibicescu nr. 13, cod fiscal 18912239, dosar 20263/299/23.06.2006 va aduce la cunostinta ca referitor la documentatia pentru achiziţia de „Servicii de prestare de cursuri de formare profesionala”, face urmatoarele clarificari:
In documentatia de atribuire, la pag. 7, “valoarea maxima a contractului: 12194 lei, fara TVA”. Valoarea exprimata este in lei.
Pentru indeplinirea contractului, Achizitorul solicita program de specializare finalizat cu obtinerea certificatelor de absolvire pentru ocupatia Manager de proiect (cod COR 2012 242101).

 

Obiectul si locul de implementare a contractului: Achizitia de servicii de prestare cursuri de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria manager proiect, cod nomenclator / cod COR 241919, în condițiile legii, în Municipiul București.
Tip si durata contract: Contract de servicii – 5 luni;
Valoare estimata: : 12 194 fara TVA;
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16.04.2013, ora 13:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 17.04.2013, ora 13:00
Adresa la care se transmit ofertele: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: solicitare prin e-mail la adresa: irina@mma.ro
Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca e cazul): curs leu/euro al BNR din data 22.03.2013, 1 Euro=4.4286;
Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la: Irina Zamfirescu, telefon: 0727 736 572 sau e-mail: irina@mma.ro
 

ActiveWatch / CC BY 3.0