Denumire proiect: “Capacitate pentru urbanism participativ aplicat-CUPA”, Cod SMIS 40713
Denumire contract: ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul si locul de implementare a contractului: Achizitia de echipamente trebuie livrate la adresa achizitorului din Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;
Tip si durata contract: Contract de furnizare – 70 zile lucratoare;
Valoare estimata: 15000 lei, fara TVA;
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 29.04.2013, ora 13:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 29.04.2013, ora 15:00
Adresa la care se transmit ofertele: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: solicitare prin e-mail la adresa: irina@mma.ro
Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca e cazul): curs leu/euro al BNR din data 22.03.2013, 1 Euro=4.4286;
Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la: Irina Zamfirescu, telefon: 0727 736 572 sau e-mail: irina@mma.ro

ActiveWatch / CC BY 3.0