Studiile de caz cuprinse în publicația de față descriu metode alternative de predare și interacțiune cu elevii, bazate pe folosirea diverselor media la clasă. Din perspectiva educației media, în majoritatea cazurilor, media folosite în clasă au constituit instrumente de susținere a conținuturilor predate (vezi folosirea programului PowerPoint în prezentări) și mai puțin obiect de studiu, cu scopul definit de a ajuta elevii să deprindă abilități de accesare, raportare critică sau producere a mesajelor media.

În acest volum, 19 experiențe și proiecte educaționale bazate pe folosirea media sunt prezentate în detaliu, iar 11 dintre acestea sunt sumarizate. Majoritatea au fost realizate la discipline din cadrul științelor sociale, limba și literatura română sau limbi străine. Motivația profesorilor inițiatori și susținerea institutională au cântărit semnificativ în aplicarea acestora.

Integrarea noilor media în oferta educațională promovează metodele alternative de predare-învățare, mult mai atractive pentru elevii deja familiarizați cu noile media, și, în același timp, pregătește terenul pentru dezvoltarea educatției media în școli. Ne referim la activități ce urmăresc formarea unui utilizator de media avizat din perspectiva accesării canalelor mediatice, a receptării mesajelor, evaluării și analizei textelor mediatice și a producerii mesajelor tradiționale sau multimedia.

Proiectele și experiențele didactice au fost culese în cadrul proiectului european de educație media ONAIR.

ActiveWatch / CC BY 3.0