La cursul-pilot participă 15 cadre didactice din București, Galați, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Vâlcea și Vaslui. Profesorii care s-au înscris și-au arătat disponibilitatea de a se instrui pentru a integra la clasă elemente de educaţie media, pentru a crește calitatea interacţiunii cu elevii lor și pentru a le oferi acestora abilități de viață în societatea informațională. Formarea cadrelor didactice este importantă în integrarea educaţiei pentru media, alături de noi politici educaţionale de adaptare a curriculum-ului.

Cursul MediaSIS este o îmbinare de sesiuni de învățare față în față și online și oferă profesorilor posibilitatea de a integra o filozofie de lucru ancorată în realitatea socio-culturală a elevilor, dominată de mass-media. În urma acestui curs, profesorii își vor dezvolta gândirea critică față de mesajele media, se vor familiariza cu producţia media, vor putea utiliza instrumente digitale la clasă, și vor înţelege mai bine concepte precum: realitate mediată, viaţă privată, drepturi de autor și resurse educaţionale deschise.

Prin acest curs, ActiveWatch oferă un model pedagogic de integrare intradisciplinară a educaţiei pentru competenţe mediatice. Acest tip de educație se bazează pe metode de lucru interactive şi experienţiale, pe încurajarea analizei de situație și de conținut pentru dezvoltarea gândirii critice, oferirea anumitor grade de autonomie în luarea deciziilor, încurajarea creativității și integrarea diverselor media la clasă.

Formatorii sunt Nicoleta Fotiade, Coordonatoarea Programului de Educație Media al ActiveWatch și Bogdan Manolea, Director Executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet – APTI.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0