București,
28 august 2012

Către
Sorin Oprescu, Primar General al Municipiului București
Membrii Consiliului General al Municipiului București


Stimate domnule primar,

Stimate doamne și stimați domni consilieri generali,

Am constatat cu ocazia primei ședințe a Consiliului General al Municipiului București din mandatul 2012 – 2016 că aceste ședințe nu mai sunt deschise publicului. Semnatarii prezentei scrisori consideră că amenajarea unei săli special dedicată pentru vizionarea ședințelor de consiliu este o măsură ce nu respectă spiritul Legii și principiile democrației participative. Mai mult, separarea cetățenilor de aleșii locali va avea un impact major asupra comunicării directe între cetățeni și aleșii locali, ședința de consiliu fiind una dintre puținele posibilități de participare a cetățenilor la luarea deciziilor cu privire la administrarea orașului.

Un grup de cetățeni, susținut de Centrul de Resurse pentru participare publică, a dorit să participe la această ședință din data de 11 iulie 2012, însă acesta a fost îndrumat către o sală de la un alt etaj din clădirea în care își desfășoară activitatea serviciile primăriei și CGMB. Aceștia au fost invitați să urmărească ședința prin intermediul unui webcam și a unor ecrane. Conform mass media, decizia de a pune publicul într-o altă sală decât cea în care au loc ședințele CGMB vine ca urmare a aglomerării sălii de ședințe, în care a fost construit un podium special pentru trepiedele camerelor de filmare ale instituțiilor media ce participă la ședințe.

Deși apreciem grija autorităților locale bucureștene pentru comunicarea cu instituțiile mass-media, reamintim Primarului și Consilierilor Generali că aceasta nu trebuie să se facă în detrimentul comunicării directe cu cetățenii. A asista la o transmisie nu poate, în niciun caz, înlocui contactul direct și nemijlocit dintre cetățeni și aleșii lor.

Reamintim că, în conformitate cu legea 215 din 2001 a administrației publice locale, art. 42 alin. (1) “Şedinţele consiliului local sunt publice.” Democrația participativă presupune, deci, că publicul trebuie să se regăsească în aceeași sală cu aleșii săi locali. De asemenea, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică definește la art. 3 alin (e) obligația de transparență ca fiind “obligația autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice”, iar la alin (i) ședința publică ca fiind “ședința desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la care are
acces orice persoană interesată”.

Vă cerem, așadar, să dispuneți accesul neîngrădit și participarea tuturor persoanelor interesate în sala în care au loc ședintele CGMB – reiterăm, ședințe publice, precum și posibilitatea de a-și exprima opinia pe marginea proiectelor în discuție. În cazul în care sala în care se desfășoară ședințele CGMB este neîncăpătoare, PMB trebuie să asigure o sală de ședințe suficient de încăpătoare pentru toți cei îndreptățiți să participe la ședințe. Soluția identificată de Primăria Generală, prin amenajarea unui spațiu special destinat cetățenilor, separat de aleșii locali, este jignitoare și va genera o înstrăinare și mai mare între aleși locali și cetățeni. Având în vedere mandatul de încredere primit de la alegători, suntem convinși că veți considera această situație ca fiind în dezacord cu spiritul democrației participative.

Persoană de contact: Irina Zamfirescu, ActiveWatch, [email protected], telefon 0727 736 572.

Cu considerație,

Mircea Toma, ActiveWatch
Marțian Constantin, Alianța Civică
Raluca Munteanu, Asociația Arhiterra
Nicolae Rădulescu Dobrogea, Asociația Ecocivica
Mircea Gheorghiu, Asociația Frontului Negustoresc Obor
Miruna Tîrcă, Asociația Kommunitas
Mihai Bumbeș, Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
Ioan Tănase, Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni
Diana Olivia Hatneanu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki
Septimius Pârvu, Asociația Pro Democrația
Roxana Wring, Asociația ProDoMo
Nicușor Dan, Asociația Salvați Bucureștiul
Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunărea și Delta
Bogdan Pălici, Asociația Vira
Viorel Micescu, Centras
Radu Nicolae, Centrul de Resurse Juridice
Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Simona Adam, Erupție Anticorupție
Suzana Dobre, Expert Forum
Cristina Guseth, Freedom House
Serban Sturdza , Fundația Pro Patrimonio România
Gabriel Petrescu, Fundația Soros
Lavinia Andrei, Fundația Terra Mileniul III
Claudia Pamfil, Grupul pentru Dezvoltare Locală
Vlad Cătuna, Make a Point
Simona Popescu, Societatea Academică din România

ActiveWatch / CC BY 3.0