22 noiembrie 2012

Către Ministerul Finanțelor Publice

Domnului Viceprim-ministru Florin Georgescu

 

 

 

Cod roșu de îngheţ al proiectelor europene: iresponsabilitate guvernamentală și întârzieri foarte mari ale plăţilor!

 

 

Stimate domnule Viceprim-ministru Florin Georgescu,

 

Vă invităm să luați act de pericolul încetării unui număr semnificativ de proiecte din cadrul POSDRU. În condițiile în care Autoritatea de Management continuă să întârzie rambursările, implementatorii acestor proiecte se află în imposibilitatea de a mai avansa fonduri proprii pentru desfășurarea activităților. Astfel, vă solicităm reluarea de urgență a plăţilor pentru aceste proiecte , în contextul în care este în responsabilitatea statului membru să asigure continuarea implementării și de respectarea contractelor. De asemenea, în calitate de Viceprim-ministru și Ministru al Finanțelor Publice, vă solicităm asumarea responsabilităţii pentru problemele existente în sistemul de management al POS DRU și nu plasarea lor pe umerii beneficiarilor care sunt în imposibilitatea de a mai credita statul.

 

Suntem conștienți de mesajele publice transmise de dvs. de a nu dori să ocupați funcția de ministru în noul cabinet de după alegeri. Acest lucru nu vă absolvă de respectarea contractelor de finanțare, situația fiind în responsabilitatea Guvernului în funcție acum. În acest moment, peste 1500 de proiecte cu finanţare europeană înregistrează întârzieri pentru plată, cu risc de faliment pentru peste 3000 de organizaţii și companii care au semnat contracte de finanţare cu autorităţile de management.

 

Mai mult decât atât, chiar dacă Guvernul înregistrează datorii de milioane de euro față de implementatorii de proiecte, aceștia din urmă sunt penalizați pentru neplata taxelor și impozitelor către stat, mulți dintre ei avându-și conturile blocate de autorităţile fiscale.  În ciuda acestei situații dramatice,  Guvernul a aprobat miercuri, 14 noiembrie, plăți de 12 milioane de lei pentru reparații ale lăcașurilor de cult din toată țara. 

 

Rezolvarea problemelor de sistem semnalate în misiunile de audit ale Comisiei Europene (CE) sunt în responsabilitatea statului membru, iar beneficiarii care implementează corect proiecte nu trebuie să suporte costul iresponsabilității de management și slabei administrări a sistemului de finanțare prin fonduri europene. Nepurtând vina pentru problemele de management înregistrate la nivelul programului, angajamentele contractuale semnate cu implementatorii de proiecte trebuie onorate. În acest context, vă solicităm să vă asumați responsabilitatea de a respecta angajamentele cu beneficiarii și de a aloca fondurile necesare plăților pentru cererile de rambursare existente la AM/OI. Solicităm, de asemenea, derogare de la penalităţile aferente neplăţii taxelor și impozitelor către stat  de către implementatorii POS DRU, cărora statul român le datorează plata cererilor de rambursare.

 

După peste 6 luni de întârziere a plăților, implementatorii se află în situația de a sista proiectele începute și de a-și concedia  angajații. Acest lucru va avea un impact negativ nu numai asupra implementatorilor și a beneficiarilor direcţi ai acestora, ci și asupra întregii economii a țării, asupra ratei somajului și PIB-ului.

 

 

 La sfârșitul lunii septembrie 2012, Răzvan Cotovelea, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene, a declarant că Ministerul Finanțelor Publice va vira 475 milioane lei pentru plăți pe POS DRU, iar la începutul lunii octombrie au fost virate doar 209 milioane lei, restul până la suma avansată în declarațiile publice nefiind pus la dispoziția autorității de management. Aproximativ 1500 de cereri de rambursare au rămas neplătite. La acestea se adaugă și cererile transmise în răstimpul scurs din luna septembrie 2012 și pentru care termenul contractual de plată a fost depășit.

 

În data de 24 octombrie 2012, implementatori și beneficiari finali ai proiectelor POS DRU au participat la un marș de protest în care au semnalat situația gravă în care se află proiectele în implementare. La marș au participat aproximativ 500 de persoane din București, dar și din orașe precum: Constanța, Craiova, Bacău, Brașov, Sfântu Gheorghe, Suceava etc. De la acel moment nu s-a întâmplat nimic la nivel de decizie guvernamentală, iar situația beneficiarilor de proiecte s-a înrăutățit și mai mult.

 

 

Probleme grave în administrarea POS DRU care conduc la falimentul beneficiarilor:

 

- Nerespectarea termenului contractual de 45 de zile de plată a cererilor de rambursare și lispa de alocări din bugetul național a sumelor necesare unui flux constant de plăți către implementatorii de proiecte. Cele mai grave probleme se înregistrează la Organismul Intermediar de la Ministerul Educației, Cercetarii, Tineretului și Sportului (OI MECTS) din cadrul POS DRU, în acest caz fiind înregistrate întârzieri la plată de peste 18 luni;

 

- Lipsă de transparenţă în alocarea fondurilor și decizii de management arbitrare. Modificarea retroactivă și unilaterală a contractelor aflate în derulare nu face decât să încetinească rata de absorbție a fondurilor europene aflată deja la un nivel îngrijorător de scăzut. În data de 16 noiembrie 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) a publicat, spre consultare un model de instrucțiune pentru implementarea proiectelor, iar OIR-urile din subordinea AM POS DRU solicită beneficiarilor respectarea instrucțiunii chiar dacă aceasta este doar în proces de consultare.

 

- Miile de implementatori și zecile de mii de beneficiari reali ai proiectelor POSDRU își pierd orice încredere că Guvernul pe care îl reprezentați își dorește ca acest program de finanţare să ajute societatea românească. Pe întreg fluxul economic al ţării, mii de agenţi economici aşteaptă plata pentru serviciile prestate şi bunurile achiziţionate, plăţi care întârzie de luni de zile. Bugetul de stat este şi acesta afectat semnificativ, datoriile implementatorilor de proiecte POS DRU, ale furnizorilor de bunuri şi servicii crescând ameţitor, în timp ce tot statul român, prin administraţiile financiare, blochează conturile pentru beneficiarii de proiecte care creditează statul.

 

Vă solicităm, așadar, domnule Viceprim-ministru, să luați măsuri urgente însoțite de termene clare și realiste. Vă solicităm, în același timp, ca nerealizarea acestor măsuri și nerespectarea acestor termene să fie sancționată prin demiterea celor mai înalți funcționari responsabili de ele.

 

 

Vă solicităm, în regim de urgenţă, următoarele:

 

·      Alocarea de fonduri pentru plata cererilor de rambursare întrârziate peste limita termenului contractual de 45 de zile de la depunere;

·   Alocarea de fonduri din cadrul bugetului național pentru viitoarele cereri de rambursare și asumarea unor măsuri financiare clare pentru cheltuielile din proiectele europene până la momentul efectuării plăților de către CE, conform responsabilității României în calitate de stat membru;

·      Reluarea de urgentă a plăţilor către beneficiarii monitorizați de OI MECTS și reformarea acestui organism intermediar;

·      Derogare de la plata penalităţilor aferente neplăţii taxelor și impozitelor către stat  de către implementatorii POS DRU, cărora statul român le datorează plata cererilor de rambursare. Este necesară elaborarea unei soluții responsabile față de beneficiarii care creditează statul. Aceștia acumulează  datorii și penalități foarte mari la plata taxelor și impozitelor către același stat incapabil să le returneze banii;

·      Transparenţă decizională și procedurală (în special cu privire la procesul de efectuare a plăților și verificare a cererilor de rambursare);

·      Asumarea responsabilităţii pentru problemele existente la nivelul autorităților care înregistrează disfuncționalități în administrarea fondurilor europene și nu plasarea lor pe umerii beneficiarilor;

·     Respectul față de beneficiari și stoparea practicii modificărilor retroactive și unilaterale ale contractelor în derulare. Un prim pas important este retragerea propunerii de instrucțiune care transformă TVAul în cheltuială eligibilă în proiectele aflate în derulare, reducându-le tuturor bugetul deja aprobat;

·     Eficientizarea întregului sistem de management al POSDRU, astfel încât el să garanteze o absorbție reală și constantă a fondurilor europene, dinspre Comisia Europeană înspre România.

 

 

Vă solicităm să acordați o atenție crescută, urmată de acțiuni concrete din partea dumneavoastră pentru acest Program Operațional. Întârzierile foarte mari ale plăților pe proiecte au impact negativ asupra întregii economii a țării, asupra ratei șomajului și a PIB-ului și trebuie tratate cu maximă prioritate şi urgenţă de către Guvernul României.

 

Cu stimă,

Oana Preda

Director CeRe

 

În numele Coaliţiei ONGuri pentru Fonduri Structurale*

 

 

*ActiveWatch este membru al Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale

ActiveWatch / CC BY 3.0