Subiect: Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

In atentia:

Domnului ministru Vasile Blaga si a Directiei Generale Juridice

Ministerul Administratiei si Internelor

In calitatea lor de organizatii care au ca misiune respectarea drepturilor omului si promovarea politicilor de buna guvernare in Romania, organizatiile semnatare va transmit urmatoarele observatii referitor la proiectul de ordonanta a guvernului privind cartile de identitate biometrice:

Ministerul Administratiei si Internelor nu a prezentat nicio dovada din care sa rezulte ca prezentele carti de identitate nu pot sa co-existe cu cartile electronice de identitate, propuse a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2011.

Nu exista niciun studiu din care sa rezulte problemele si numarul de cazuri de falsificare a prezentelor acte de identitate, nici care sa demonstreze necesitatea noilor acte de identitate,si nici o analiza cost/beneficiu a noilor implementari tehnologice.

Aderarea Romaniei la spatiul Schengen NU impune existenta obligatorie a cartilor de identitate electronice. Rapoartele europene pregatite de ENISA 1 (Privacy Features of European eID Card Specifications, ENISA, Ian 2009 http://www.enisa.europa.eu/act/it/eid/eid-cards-en) demonstreaza ca exista chiar state europene care nu au niciun fel de act de identitate obligatoriu(Danemarca, Irlanda, Letonia, etc.) si acest lucru nu le impiedica participarea in programul Schengen.

Cunoastem ca exista discutii cu privire la interoperabilitatea actelor de identitate electronice in diverse programe europene (cum ar fi STORK), dar acestea nu impun si nici nu recomanda la acest moment implementarea obligatorie a unor astfel de acte.

In acest conext si in urma dezbaterii organizate de catre Ministerul Administratiei si Internelor in data de 20 August 2010, sustinem renuntarea sau amanarea acestui proiect de acte electronice de identitate, ca fiind nenecesar si inoportun in acest moment.

De asemenea, in conditiile in care se va continua acest proiect, sustinem in mod obligatoriu necesitatea mentinerii unei alternative de carte de identitate (asa cum exista actualmente) pentru persoanele care, din diverse motive de constiinta, securitate sau opinie, nu doresc obtinerea unui act electronic de identitate.

Cu atat mai mult cu cat acesta optiune nu impiedica cu nimic obligatiile Romaniei fata de Uniunea Europeana sau calatoria cetatenilor romani in spatiul Schengen.

Dezbaterea organizata de MAI a dus la posibilitatea lamuririi asupra unor serii de aspecte tehnice (tehnologia folosita, inexistenta unei baze de date cu amprente, modul de stocare a datelor biometrice si cine are acces la ele etc.)

Totusi, avand in vedere o iminenta atingere a dreptului la viata privata prin reglementarea colectarii de date cu caracter personal de la toti cetatenii romani, se impune in mod obligatoriu:

adoptarea unui astfel de act normativ doar printr-o lege,si nu printr-o ordonanta a guvernului (vezi mai jos argumentele juridice deja prezentate de  APADOR-CH);

-       realizareasi publicarea unor studii de impact asupra vietii private (privacy impact assesment) si a solutiilor de securitate alese,inaintea prezentarii propunerii de act normativ, in cursul si la finalul implementarii propuse. Aceste studii trebuie facute de experti recunoscuti in domeniul respectiv si disponibile public. Studiile trebuie sa explice notiunile tehnice si de securitate;

-       includereain textul actului normativ a principiilor de securitate si protectie a vietii private (de ex. inexistenta bazei de date unice cu date biometrice, drepturi de acces asupra datelor biometrice, interoperabilitate cu alte institutii similare din alte tari), ca si a sanctiunilor drastice pentru incalcarea acestora;

-       realizarea unei analize de necesitate si eficienta a introducerii noilor acte electronice de identitate, prin prezentarea publica a numarului de carti de identitate falsificate in ultimii ani si a costurilor actualului proiect (estimat la 32 de milioane de euro).

Bogdan Manolea, director executiv Asociatia pentru Tehnologie si Internet

Liana Ganea, director programe ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei

Ioana Avadani, director executiv Centrul pentru Jurnalism Independent

Cristi Godinac, presedinte Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind

Florin Buhuceanu, presedinte Asociatia ACCEPT

Sustine aceasta petitie! Semneaza aici si trimite petitia de mai sus completata de tine (cu opinia, numele, orasul si varsta) la adresele: [email protected], [email protected]

Vezi si: Protest fata de nerespectarea dreptului la viaţa privata şi a transparenţei decizionale la adoptarea reglementarilor privind cardul naţional de sanatate

ActiveWatch / CC BY 3.0