Pentru organizații

ActiveWatch este deschisă parteneriatelor cu organizații neguvernamentale din România și din alte țări, pentru dezvoltarea de evenimente, proiecte, cercetări și inițiative comune în domeniile: antidiscriminare, libertatea de exprimare, bună guvernare și educație media. 

Suntem interesați de parteneriate bazate pe inițiative comune în cercetare, proiecte, campanii, evenimente sau alte tipuri de inițiative care:

  • Promovează libertatea de exprimare și drepturile jurnaliștilor;
  • Monitorizează libertatea presei;
  • Promovează dreptul publicului de a avea acces la informaţiile de interes public;
  • Contribuie la elaborarea de politici publice în domeniul audiovizualului;
  • Ajută la îmbunătățirea legislației mass-media care afectează audiovizualul;
  • Promovează standarde de calitate a conținuturilor jurnalistice;
  • Monitorizează rolul mass media în perioade electorale;
  • Monitorizează rolul mass media în promovarea diversității și a unui discurs tolerant față de grupurile vulnerabile;
  • Combat discriminarea grupurilor minoritare și defavorizate;
  • Lupta pentru șanse egale ale persoanelor cu dizabilități;
  • Informează publicul larg cu privire la importanţa toleranţei şi diversităţii în societate;
  • Contribuie la îmbunătățirea calității guvernării de la nivel central și local;
  • Pun accent pe dezvoltare durabilă;
  • Împărtăşesc preocuparea noastră pentru bunul mers al statului de drept;
  • Promovează educaţia media la nivelul decidenţilor naţionali şi europeni pentru integrarea acestei discipline în școli.
  • Contribuie la elaborarea de politici educaționale pentru educație media în școli;
  • Dezvoltă materiale educaționale pentru elevi și profesori în zona educației media;
  • Dezvoltă programe de formare pentru cadre didactice.

Dacă sunteți interesați să faceți un parteneriat cu ActiveWatch, vă rugăm contactați-ne la parteneriate@activewatch.ro.

';